Agenda

Datum Naam Omschrijving Bestand
[+] Lidmaatschap
[+] Arbitrage
[+] Lidmaatschap
[-] Statuten/Gedragsregels
20-7-2023 13:23:40  Huishoudelijk reglement    2023720_2023711MHCTempoStatutenenHuishoudelijkReglement.pdf 
20-7-2023 13:22:20  Statuten & Huishoudelijk Reglement    2023720_2023711MHCTempoStatutenenHuishoudelijkReglement.pdf 
3-11-2021 20:13:12  Tempo regels  Om het sportief en gezellig te houden op onze club hebben we afspraken gemaakt. Zo werken we samen aan een prettige sfeer om te sporten. Deze afspraken gelden voor onze eigen leden, maar ook voor ouders, vrijwilligers en alle andere gasten. Kunnen we op jullie rekenen? Een sportieve wedstrijd!  2021113_Temporegels.pdf 
3-11-2021 20:10:55  Tempo Anti-Pest protocol  Tempo is een leuke hockey- en Lacrosseclub waar iedereen zich veilig voelt. Fair play geldt voor zowel de tegenpartij als je eigen team. Pesten doen we niet. Boosheid is een gevoel en gevoelens zijn er nu eenmaal. Er is niets mis met woede of boosheid, maar agressie en geweld zijn niet acceptabel. Bij Tempo wordt pesten niet getolereerd.   2021113_Tempoantipestprotocol.pdf 
20-7-2021 09:49:52  Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving  Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving overgenomen van de KNHB site.  2021720_ProtocolSociaalVeiligeSportomgeving.pdf 
20-7-2021 09:48:34  VCP Functieprofiel  Beschrijving van de functie van VertrouwensContactPersoon (VCP) overgenomen van de KNHB Site  2021720_FunctieprofielVCP.pdf 
20-7-2021 09:47:12  VertrouwensContactPersoon ((VCP)  Beschrijving van de functie van VertrouwensContactPersoon (VCP) binnen de club en email adres om contact op te nemen.  2021720_vertrouwenscontactpersoon.pdf 
3-7-2020 14:01:18  Statutenwijziging 03072020 MHLC Tempo  Statutenwijziging 03072020 MH&LC Tempo Opname van Lacrosse en naamswijziging.  202073_MHLC Tempo met Lacrosse V2 2020 20200308.pdf 
26-5-2018 10:54:27  AVG Privacyreglement  In deze privacy verklaring kunt u nalezen hoe wij met uw vertrouwelijke gegevens omgaan binnen MHC Tempo.  2018526_Privacy_Verklaring_MHC_Tempo_v0.99.pdf 
11-7-2017 10:57:22  Tuchtreglement    2017711_MHC Tempo - Tuchtreglement.pdf 
11-7-2017 10:57:01  Tuchtcommissie    2017711_MHC Tempo - Tuchtcommissie.pdf 
11-7-2017 10:54:47  Preventie van seksuele intimidatie    2017711_MHC Tempo - Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie.pdf 
11-7-2017 10:53:59  Alcoholreglement    2017711_MHC Tempo - Alcoholreglement.pdf 
[+] Wedstrijdsecretariaat
[+] Technische commissie