Spelregels Zaal

Spelregels Zaal

SPECIFIEKE ZAAL SPELREGELS

Team samenstelling
Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams, elk met niet meer dan zes spelers tegelijk in het speelveld en maximaal 12 spelers per wedstrijd.
Wisselen van speler
- Wisselen van spelers mag op ieder gewenst moment, met uitzondering van de periode tussen het toekennen en het voltooien van een strafcorner; in die periode mag uitsluitend een geblesseerde of een uit het veld gezonden doelverdediger van de verdedigende partij worden vervangen.
- Er is geen beperking aan het aantal spelers dat op hetzelfde moment mag worden gewisseld, of aan het aantal malen dat een speler mag worden gewisseld, behalve dat een team maximaal tweemaal per wedstrijd een volledig uitgeruste doelverdediger die het veld verlaat mag vervangen door een andere veldspeler.
- Wisselen van een speler kan pas als de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten.
- Een wissel is niet toegestaan voor verwijderde spelers gedurende hun straftijd.
- Als de duur van een verwijdering is verstreken mag de betrokken speler worden gewisseld zonder dat hij in het speelveld terug is geweest.
- Spelers die wisselen, moeten het veld verlaten dan wel betreden binnen 3 meter van de middenlijn aan de zijde van het veld waar de teambanken staan of die vooraf is overeengekomen met de scheidsrechters.
- De wedstrijdtijd wordt niet stilgezet bij wissels.
- Er wordt een strafcorner toegekend tegen het team dat verkeerd gewisseld heeft.
Wat draag je? En welke uitrusting
Bij zaalhockey speel je met een andere hockeystick, namelijk een zaal hockeystick en zaalschoenen. Het gebruik van een beschermende zaal handschoen voor veldspelers is toegestaan.
Wedstrijd
Hoe lang duurt een wedstrijd?
Een wedstrijd bestaat uit twee helften van 20 minuten en een pauze van maximaal 5 minuten.
Bal buiten het speelveld
Als de bal over de zijbalk is gegaan: Een speler van het team dat niet als laatste de bal aanraakte, voordat deze over de zijbalk is gegaan, mag het spel hervatten met een inpush. Het spel wordt hervat vanaf een plaats binnen het veld op niet meer dan 1 meter van de plek waar de bal over die balk ging. Gaat de bal over de balk binnen de cirkel, dan moet de inpush op 1 meter van de cirkel en op niet meer dan 1 meter van de zijbalk worden genomen.
Als de bal geheel over de achterlijn is gegaan: Raakt de verdediger of de keeper de bal voor het laatst aan bij de achterlijn? Dan mag de aanvaller een lange corner nemen. Dit doe je op de middenlijn, recht tegenover het punt waar de bal over de achterlijn is gegaan. Speelde de verdediger of de keeper de bal expres over de achterlijn? Dan mag de aanvaller een strafcorner nemen.
Raakt de aanvaller de bal voor het laatst, dan mag de verdediger een uitpush nemen. Deze wordt genomen recht tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn ging op een plaats niet meer dan 9 meter van de achterlijn.
Wat mag wel en wat mag niet in de zaal
- Push: Verplaatsen van de bal over de grond met een duwende beweging van de stick, nadat de stick eerst dicht bij de bal is geplaatst (binnen 50 cm). Wanneer een push wordt uitgevoerd, zijn zowel de bal als de haak van de stick in contact met de grond;
- Spelers mogen de bal niet slaan, niet flatsen (schijfslag) en niet met de bolle kant spelen;
- Spelers mogen de bal niet van de grond omhoog spelen, behalve bij een schot op doel. Het is geen overtreding als de bal zonder opzet minder dan 10 cm van de grond komt;
- Spelers mogen de bal niet spelen wanneer deze in de lucht is, maar spelers van het team dat de bal niet omhoog bracht, mogen de bal wel stoppen;
- Veldspelers mogen de bal niet stoppen, schoppen, oppakken, met zich meedragen, gooien of voortbewegen met welk deel van het lichaam dan ook;
- Spelers mogen de bal niet spelen als zij liggen of met een knie, arm of hand (anders dan de hand die de stick vasthoudt) de grond aanraken;
- Een doelverdediger mag in hun eigen cirkel liggend de bal spelen, wanneer deze in de cirkel is en zijzelf zich eveneens volledig in de cirkel bevinden;
- Spelers mogen hun stick niet ruilen tussen toekennen en voltooien van een strafcorner of een strafbal, tenzij deze stick niet meer aan de specificaties voldoet;
- Spelers mogen geen voorwerpen of uitrustingsstukken op het veld, naar de bal of naar een speler, scheidsrechter of andere persoon gooien. (Indien na een strafcorner de bal weggegooide uitrustingsstukken raakt zoals een handschoen, kniebeschermer of masker wordt een vrije push gegeven indien dit buiten de cirkel gebeurt en een strafcorner wanneer dit binnen de cirkel gebeurt);
- Spelers mogen de bal niet opzettelijk tegen de balk duwen of klemmen. Een speler die in balbezit is mag niet opgesloten worden in de hoek van het veld of aan de zijbalk door tegenstanders met hun stick plat op de grond. Tegenstanders moeten een opening laten waardoor de bal kan worden gespeeld;
- Spelers mogen niet opzettelijk in het doel dat hun tegenstanders verdedigen komen, of opzettelijk achter een doel langslopen;
- Spelers mogen de bal niet door het blok spelen.
Vrije push
- De bal moet stilliggen, echter de bal hoeft niet volledig stil te liggen bij het nemen van de vrije push, wanneer de bal onder controle is gebracht mag de speler doorspelen.
- Spelers van de tegenpartij moeten op ten minste 3 meter afstand van de bal zijn.
- Bij een vrije push voor het aanvallende team op de speelhelft waar dat team aanvalt, moeten alle spelers, behalve de speler die de vrije push neemt, op ten minste 3 meter afstand van de bal zijn.
- De bal moet worden gepusht.
- Een vrije push voor het aanvallende team op de speelhelft waar dat team aanvalt mag niet de cirkel in worden gespeeld, voordat de bal minimaal drie meter is verplaatst of is geraakt door een speler van de verdedigende partij. De bal mag ook via de balk de cirkel in worden gespeeld, mits de bal eerst drie meter heeft gerold voordat de balk wordt geraakt.
Door het blok spelen
In de zaal moet de bal over de grond gespeeld worden, dus houden verdedigers hun stick zo plat mogelijk op de grond. Daardoor ‘blokken’ ze met hun stick de afspeelmogelijkheden van de aanvaller. Heel slim, maar als de aanvaller toch hard in dit blok pusht, zou de verdediger zijn vingers kunnen breken, zelfs als hij zijn handschoen aan heeft! Daarom de spelregel: je mag niet van dichtbij (binnen 3 meter), hard en opzettelijk in het blok pushen op straffe van een gele kaart en een vrije push tegen!
Bepalingen voor het nemen van de strafcorner
- De bal moet op de achterlijn binnen de cirkel liggen op ten minste 6 meter van de doelpaal, aan de kant van het doel waar het aanvallende team de voorkeur aan geeft.
- Een aanvaller pusht de bal vanaf die plaats, zonder hem met opzet omhoog te spelen.
- De aanvaller die de strafcorner neemt, moet minstens één voet buiten het speelveld aan de grond hebben.
- De overige aanvallers moeten binnen het speelveld maar buiten de cirkel zijn, zonder met stick, voeten of handen de grond binnen de cirkel aan te raken.
- Geen andere speler dan de speler die de strafcorner neemt mag op minder dan 3 meter afstand van de bal zijn op het moment dat de bal gepusht wordt.
- De doelverdediger moet in het doel staan, maximaal 5 andere veldspelers van dat team mogen achter hun achterlijn zijn aan de andere kant van het doel dan waar de strafcorner wordt genomen, zonder met hun stick, handen of voeten de grond binnen het speelveld aan te raken.
Als het team dat een strafcorner verdedigt ervoor heeft gekozen om met alleen veldspelers te spelen, mogen maximaal zes spelers achter hun achterlijn aan de andere kant van het doel dan waar de strafcorner wordt genomen staan.
- Elke verdediger die ervoor kiest niet achter de achterlijn te gaan staan moet op de kopcirkel van de andere speelhelft gaan staan.
- Tot de bal bij de strafcorner is gespeeld, mag geen andere aanvaller dan degene die de strafcorner neemt, in de cirkel komen en mag geen enkele verdediger over de achterlijn komen of van kopcirkel van de andere speelhelft komen.
- Na het nemen van de strafcorner mag de aanvaller die de strafcorner heeft genomen de bal niet meer aanraken of binnen speelafstand benaderen, totdat deze door een andere speler is gespeeld.
- Er kan niet gescoord worden voordat de bal buiten de cirkel is geweest. Indien een verdediger duidelijk op de bal of de aanvaller inloopt zonder de intentie te hebben om de bal met zijn stick te spelen, dient hij bestraft te worden voor gevaarlijk spel. Maar indien een verdediger binnen 3 meter van de bal is bij het eerste schot op doel en beneden de knie wordt geraakt, wordt opnieuw een strafcorner toegekend. Indien een verdediger binnen 3 meter van de bal is bij het eerste schot op doel en op of boven de knie wordt geraakt, wordt het schot op doel als gevaarlijk beoordeeld en moet aan de verdedigers een vrije push worden toegekend.
- De regels voor het nemen van de strafcorner zijn niet langer van toepassing als de bal na het aangeven van de strafcorner meer dan 3 meter buiten de cirkel komt.
Strafbalstip
Een strafbalstip is aangebracht recht voor elk doel, met het midden van de stip op 7,00 meter van de binnenzijde van de doellijn.
Persoonlijke straffen
- Worden vermaand (verbaal).
- Groene kaart = 1 minuut niet deelnemen aan ‘t spel.
- Gele kaart voor spelers = 2 of 5 minuten niet deelnemen aan ‘t spel.
- Gele kaart voor teambegeleiders = 5 minuten ontzegging tot de teambank en wedstrijd wordt gedurende die 5 minuten met 1 speler minder gespeeld (teambegeleiding gaat plaatsnemen op de tribune).
- Rode kaart voor spelers = permanent uit het veld worden gestuurd voor de resterende duur van de wedstrijd (zaal verlaten).
- Rode kaart voor teambegeleiding = voor de rest van de wedstrijd de toegang tot de teambank ontzeggen en zaal verlaten, tevens speelt het team met 1 speler minder gedurende de straftijd.
Klik hier voor alle spelregels in de zaal op de website van https://www.knhb.nl/.

Nieuwe specifieke zaal spelregels per seizoen 2018-2019:
- Geen bankwissel meer
Voor seizoen 2018-2019 wisselden de teams in de rust van bank. Vanaf seizoen 2018-2019 blijven de teams in de rust aan de bankzijde waar ze ook de wedstrijd zijn gestart. De teams wisselen wel nog steeds van speelhelft en de scheidsrechters blijven staan.
- Vrije- of uit push na strafcornersituatie
Vanaf seizoen 2018-2019 mag een speler, die nog beschermende kleding draagt naar aanleiding van het verdedigen van een strafcorner, toch een vrije push of uit push nemen direct na de strafcornersituatie. Het spel mag dan echter niet worden hervat met een self pass. Indien een speler met beschermende kleding aan dit toch doet dan krijgt deze een vrije push tegen als dit buiten de cirkel gebeurde en een strafcorner wanneer dit binnen de cirkel was.

Nieuwe specifieke zaal spelregels per seizoen 2019-2020:
- Geen vliegende keeper
Een team speelt met max. 5 spelers en een volledig uitgeruste keeper of met max. 6 speler. Als ervoor wordt gekozen te spelen met 6 veldspelers dan is er niemand die de rechter heeft van een keeper. Er is dan dus ook niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam mag spelen.
- Uitspeelcorner
De regels met betrekking tot het einde van een strafcorner aan het einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) worden gelijkgetrokken met de regels die gelden voor het beëindigen van de strafcornersituatie gedurende de wedstrijd. Tot en met seizoen 2018-2019 was een uitspeelcorner ook ten einde als de bal voor de tweede keer buiten de cirkel kwam. Dit is nu geschrapt. Nu geldt: de strafcorner is (onder andere) ten einde als de bal meer dan 3 meter buiten de cirkel is, net als tijdens de wedstrijd.
- 3 meter afstand in de cirkel
Alle spelers (aanvallers en verdedigers) dienen ook in de cirkel op 3 meter afstand te staan. Indien de aanvaller de vrije slag gelijk neemt (selfpass) en de andere spelers nog niet op 3 meter afstand staan, mogen zij geen poging doen de bal te spelen, voordat de bal minimaal 3 meter is verplaatst.

- Verdediger op kop cirkel van andere speelhelft
Spelers van het verdedigende team bij een strafcorner die niet achter de achterlijn plaatsnemen, moeten voortaan achter kopcirkel (lijn) aan de andere zijde van het veld zich opstellen.
- Aanvaller betreedt cirkel bij strafcorner
Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt, voordat de bal is aangegeven, dan wordt de aangever bestraft voor deze overtreding en dient deze zich dan achter de middenlijn op te stellen.