Lid worden Algemeen

Lid worden Algemeen

Welkom bij MHC Tempo!

 

 

Om lid te worden is het van belang dat u het inschrijfformulier invult en ondertekend retour stuurt naar [email protected]. Op het moment dat het ondertekend retour is, gaat de lijn-coördinator u indelen. U zult een uitnodiging krijgen om mee te komen trainen.

 

Veelal wordt er eerst gestart in een trainingsgroep en na een periode van ongeveer een half jaar wordt er definitief ingedeeld in een team, uiteraard met het voorbehoud dat er voldoende ruimte is binnen de teams om dit te kunnen doen.

 

Proeflessen

Iedereen mag meedoen in de vorm van 3 proeflessen. Het is hiervoor wel nodig om in te schrijven en het formulier ondertekend retour te sturen. U kunt hierop vermelden 3 proeflessen. Dit is onder meer nodig voor de verzekering. Na de proeflessen kunt u aangeven of u lid wilt worden. Indien u besluit na 3 proeflessen om niet lid te worden dan zult u ook geen rekening ontvangen.

 

Een hockeyjaar

De trainingen lopen van in het najaar, eind augustus tot en met de eerste week van december, en in het voorjaar van na de vastenavond tot ongeveer half /eind juni. Er zijn 10 competitie weekenden per periode en hier rondom heen zo’n 13 trainingsweken.

 

Tijdens de winterstop vind er uitsluitend zaalhockey plaats, voor de teams die zich hiervoor inschrijven. Hiervoor wordt een aparte contributie in rekening gebracht. Tijdens deze periode zijn de (water)velden niet bespeelbaar i.v.m. het niet beschikbaar zijn van water voor onze velden. 

 

Indelingen

De lijn-coördinatoren delen de teams in. De indeling geschiedt op leeftijd op basis van de indeling door de hockey bond aangegeven. De leeftijdsgroepen lopen vanaf 1 oktober.

 

Vrijwilligers

MHC Tempo draait nagenoeg geheel op de inzet van vrijwilligers. Wij kunnen als vereniging onze doelen niet bereiken zonder de betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid om u in te zetten voor het vervullen van clubtaken is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap.

 

 

Opzeggen/Afmelden

 

 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (31 mei) en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Leden die willen opzeggen dienen dat te doen via een e-mail naar de ledenadministratie ([email protected]). Afmeldingen moeten zo vroeg mogelijk worden doorgegeven in verband met de teamindeling(en) voor het nieuwe seizoen. Zegt men op na 1 juni dan is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.