Bardienst en wedstrijdtafeldienst

Bardienst en wedstrijdtafeldienst

Hier zie je informatie en planning van clubhuis bardienst en wedstrijdtafel op zaterdag. Indelingen van rijdiensten voor de wedstrijden worden gedaan door coaches/managers van de jeugdteams. Deze worden niet op de website gepubliceerd. 

 

Clubhuis bardienst en wedstrijdtafeldienst op zaterdag door ouders van jeugdleden

Door aanmelding van je kind bij Tempo ben je de plicht aangegaan 1 of 2 maal per seizoen (per kind) een bardienst of wedstrijdtafeldienst te draaien. Met een vereniging die draait op vrijwilligers is dat onmisbaar en onvermijdelijk. Overigens word je bij beiden diensten bijgestaan door ervaren krachten. Het is ook leuke manier om in contact te komen met andere ouders. Samen maken we Tempo, ook al hockey je zelf niet!

 

De bardiensten of wedstrijdtafeldienst worden door de beheercommissie ingedeeld. Voorafgaand aan een nieuwe seizoenshelft (tijdens de zomerstop en tijdens de winterstop) wordt een planning gemaakt voor alle (wedstrijd)zaterdagen en worden de ouders ingedeeld. Zij krijgen per mail de indeling voor de betreffende dienst. Ouders die al ander vrijwilligerswerk doen voor Tempo zijn vrijgesteld van beide diensten. Een overzicht van de ingeplande bardiensten staat hier onderaan. 

 

Verhinderd? Zorg zelf voor vervanging. Je kan de dienst ruilen met een andere ouder (bijvoorbeeld uit het team van jouw kind) of gebruik maken van de afkoopregeling. Hieronder de lijst van leden om jouw bardienst of wedstrijdtafel dienst over te nemen. Doe dat telefonisch of met Whatsapp. Geef het ook altijd door op [email protected] of [email protected]

 

Iedere overname van bardienst of wedstrijdtafeldienst kost € 15,-. Dit regel je zelf met degene die jouw dienst overneemt. 

 

Benaderbare leden voor afkoopregeling

Robbin Schlee (06 27 59 37 77)

Meike Speek (06 18 76 40 75)

Ties Bron (06 48 45 27 63)

Jasper Hopmans (06 12 46 05 61)

Orjan Goossen (06 27 33 10 69)

Jasper Vos (06 39 32 16 69)

Maaike Hultermans (06 10 37 39 38)

Isabel Santiago (06 51 25 37 85)


Sanctieregeling bardienst, wedstrijdtafeldienst en rijdienst

Om het systeem goed te laten werken is besloten tot de volgende sanctieregeling in het geval je jouw verplichtingen niet nakomt:

als je niet zelf een bardienst of wedstrijdtafel dienst doet en ook geen gebruik maakt van de afkoopregeling, dan wordt €25,-  in rekening gebracht. Deze sanctie geldt ook als je niet komt opdagen om te rijden naar een uitwedstrijd.

 

Wij realiseren ons dat dit een zware sanctie is, maar de maatregel is nodig omdat een club als Tempo niet kan functioneren zonder de medewerking van ouders van jeugdleden.