Inschrijfformulier

Lidmaatschap


Tarieven contributie MHC Tempo

 

Aanvragen inschrijfformulier

Je kan je digitaal aanmelden met behulp van onderstaand formulier en een MH&LC Tempo inschrijfformulier aanvragen.

Bij de inschrijving heb je kennis genomen van de aanmeldprocedure en de statuten van MH&LC Tempo. Hiervoor kan je ook contact opnemen met clubmanager Joost Eykman ([email protected]).

MH&LC Tempo draait nagenoeg geheel op de inzet van vrijwilligers. Wij kunnen als vereniging onze doelen niet bereiken zonder de betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid om je in te zetten voor het vervullen van clubtaken is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap.

 

Afmelden:
NAW-gegevens muteren of lidmaatschap afmelden kan via [email protected]
 
 
 
 
 

Inschrijfformulier

Hieronder kan je jezelf digitaal aanmelden en inschrijven. Lees eerst de algemene informatie voordat je het formulier invult. Als je jezelf hebt ingeschreven/aangemeld, zie je dit bericht op de website: Registratie is succesvol.

 

ATTENTIE - BELANGRIJK!

·      Print het inschrijfformulier nadat het is ingevuld.

·      Onderteken het inschrijfformulier op de laatste pagina.

·      Scan het totale inschrijfformulier.

·      Stuur dit naar: [email protected]

·      Je kan het ondertekende inschrijfformulier ook opsturen naar of afgeven bij de clubmanager: Dubbelstraat 77, 4611 GJ  BERGEN OP ZOOM

 

LET OP! Pas als het inschrijfformulier ondertekend binnen is, kan je pas worden opgeroepen om mee te trainen.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Clubtaken
  MHC Tempo draait nagenoeg geheel op de inzet van vrijwilligers. Wij kunnen als vereniging onze doelen niet bereiken zonder de betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid om u in te zetten voor het vervullen van clubtaken is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. In het geval van jeugdleden geldt deze verplichting voor de ouder(s)/verzorger van het jeugdlid.

 
EHBO / BHV
   
   
Clubsponsoring
   
Type lidmaatschap
   
Hockeyachtergrond
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.